Now Loading...

Chính sách bảo hành









CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY CẤY LÚA

1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành :

 • Hư hỏng do chăm sóc, bảo dưỡng, bảo quản hoặc lưu trữ không đúng cách.
 • Hư hỏng do tai nạn, dùng sai mục đích và chức năng, dùng không đúng cách hoặc dùng vượt giới hạn định mức cho phép.
 • Hư hỏng do tự ý điều chỉnh, sửa chữa, cải tiến mà không được KVC phê chuẩn.
 • Hư hỏng do sử dụng những phụ tùng, thiết bị, bộ phận không chính hiệu Kubota hoặc do dùng các loại nhớt không đúng tiêu chuẩn đã chỉ định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Hư hỏng do sử dụng những nông cụ, dụng cụ đi kèm không phù hợp (Xem sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các nông cụ kèm theo).
 • Hư hỏng do sử dụng nhiên liệu không đúng quy định.
 • Hư hỏng do những thiên tai như: động đất, bão, lụt, hỏa hoạn…
 • Những hao mòn và trầy xước thông thường sẽ không được bảo hành.
 • Hư hỏng phát sinh từ việc không bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ đúng theo như “Tài liệu hướng dẫn sử dụng” của KVC.
 • Những hao mòn thông thường và những vật tư, phụ tùng tiêu hao tất yếu trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hành, theo bảng liệt kê dưới đây:

Danh mục các chi tiết, phụ tùng không thuộc bảo hành

1. Các loại lọc (Lọc nhớt, Lọc gió, Lọc nhiên liệu) 7. Tất cả dây curoa
2. Các bộ phận bằng nhựa 8. Tất cả cầu chì
3. Các bộ phận bằng cao su và lốp xe 9. Tất cả đèn
4. Tất cả các miếng đệm, phớt 10.Bình xăng con
5. Các chốt, đai ốc, vòng đệm, bulong 11.Bugi
6. Nhớt, nước, mỡ bò, nhiên liệu  


CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY KÉO

1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành :

 • Hư hỏng do chăm sóc, bảo dưỡng, bảo quản hoặc lưu trữ không đúng cách.
 • Hư hỏng do tai nạn, dùng sai mục đích và chức năng, dùng không đúng cách hoặc dùng vượt giới hạn định mức cho phép.
 • Hư hỏng do tự ý điều chỉnh, sửa chữa, cải tiến mà không được KVC phê chuẩn.
 • Hư hỏng do sử dụng những phụ tùng, thiết bị, bộ phận không chính hiệu Kubota hoặc do dùng các loại nhớt không đúng tiêu chuẩn đã chỉ định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Hư hỏng do sử dụng những nông cụ, dụng cụ đi kèm không phù hợp (Xem sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các nông cụ kèm theo cho từng loại máy kéo).
 • Hư hỏng do sử dụng nhiên liệu không đúng quy định.
 • Hư hỏng do những thiên tai như: động đất, bão, lụt, hỏa hoạn…
 • Những hao mòn và trầy xước thông thường sẽ không được bảo hành.
 • Hư hỏng phát sinh từ việc không bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ đúng theo như “Tài liệu hướng dẫn sử dụng” của KVC.
 • Những hao mòn thông thường và những vật tư, phụ tùng tiêu hao tất yếu trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hành, theo bảng liệt kê dưới đây:

Danh mục các chi tiết, phụ tùng không thuộc bảo hành

Động cơ Các chi tiết khác
1.Các loại lọc dầu – lọc nhớt 1. Các chốt, đai ốc, vòng đệm
2. Lọc nhiên liệu 2. Tất cả các miếng đệm, phớt
3. Các thành phần của lọc gió 3. Các bộ phận bằng nhựa
4. Vòi phun nhiên liệu – bơm cao áp 4. Các bộ phận bằng cao su
Điện 5. Các bộ phận bằng kính
1. Các loại cầu chì 6. Đĩa bố ly hợp
2. Các loại đèn 7. Ống lót

 


CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP

1. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH
Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành :

 • Hư hỏng do chăm sóc, bảo dưỡng, bảo quản hoặc lưu trữ không đúng cách.
 • Hư hỏng do tai nạn, dùng sai mục đích và chức năng, dùng không đúng cách hoặc dùng vượt giới hạn định mức cho phép.
 • Hư hỏng do tự ý điều chỉnh, sửa chữa, cải tiến mà không được KVC phê chuẩn.
 • Hư hỏng do sử dụng những phụ tùng, thiết bị, bộ phận không chính hiệu Kubota hoặc do dùng các loại nhớt không đúng tiêu chuẩn đã chỉ định trong tài liệu hướng dẫn sử dụng.
 • Hư hỏng do sử dụng những nông cụ, dụng cụ đi kèm không phù hợp (xem sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết về cách sử dụng các nông cụ kèm theo máy).
 • Hư hỏng do sử dụng nhiên liệu không đúng quy định.
 • Hư hỏng do những thiên tai như: động đất, bão, lụt, hỏa hoạn…
 • Những hao mòn và trầy xước thông thường sẽ không được bảo hành.
 • Hư hỏng phát sinh từ việc không bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ theo như “tài liệu hướng dẫn sử dụng”
 • Những hao mòn thông thường và những vật tư phụ tùng tiêu hao tất yếu trong quá trình sử dụng sẽ không được bảo hành, theo bảng liệt kê dưới đây:

Danh mục các chi tiết, phụ tùng không thuộc bảo hành

Động cơ Các chi tiết thuộc bộ phận gặt đập
1. Các loại lọc dầu – lọc nhớt 1. Các lọai dây cu roa
2. Lọc nhiên liệu 2. Răng đập
3. Các thành phần của lọc gió 3. Thanh lưỡi cắt
4. Vòi phun nhiên liệu – bơm cao áp Các chi tiết khác
Điện 1. Các chốt, đai ốc, vòng đệm
1. Các loại cầu chì 2. Tất cả các miếng đệm, phớt
2. Các loại đèn 3. Các bộ phận bằng nhựa
  4. Các bộ phận bằng cao su
  5. Các bộ phận bằng kính

Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng