Now Loading...
Nông Cụ
Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.

Giàn xới


Nông Cụ
GIÀN XỚI KRX71D
Nông Cụ
GIÀN XỚI RX85B2
Nông Cụ
GIÀN XỚI RX135B2
Nông Cụ
GIÀN XỚI KRX164SP-VN
Nông Cụ
GIÀN XỚI KRX164-VN
Nông Cụ
GIÀN XỚI KRX175SP-VN
Nông Cụ
GIÀN XỚI KRX175-VN
Nông Cụ
GIÀN XỚI KRX183SP-VN
Nông Cụ
GIÀN XỚI KRX193SP-VN
Nông Cụ
GIÀN XỚI KRX193-VN
Nông Cụ
GIÀN XỚI RX220H


Giàn cày


Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP184A
Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP203B
Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP223C-HP
Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP224E-HP
Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP224F-HP
Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP224F-HP2
Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP243H
Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP263J
Nông Cụ
GIÀN CHẢO CÀY DP264L


Giàn bừa


Nông Cụ
GIÀN CHẢO BỪA DH205A
Nông Cụ
GIÀN CHẢO BỪA DH205B
Nông Cụ
GIÀN CHẢO BỪA DH225C-H
Nông Cụ
GIÀN CHẢO BỪA DH226E-HP
Nông Cụ
GIÀN CHẢO BỪA DH245-6F-HP
Nông Cụ
GIÀN CHẢO BỪA DH247H
Nông Cụ
GIÀN CHẢO BỪA DH266JW
Nông Cụ
GIÀN CHẢO BỪA DH267L


Giàn ủi


Nông Cụ
GIÀN ỦI FD164E
Nông Cụ
GIÀN ỦI FD186F
Nông Cụ
GIÀN ỦI FD202H
Nông Cụ
GIÀN ỦI FD206J
Nông Cụ
GIÀN ỦI FD210L


Xúc lật


Nông Cụ
GIÀN XÚC LA508
Nông Cụ
GIÀN XÚC LA508T-1
Nông Cụ
GIÀN XÚC LA588T
Nông Cụ
GIÀN XÚC LA588T-1


Nông cụ đặc biệt


Nông Cụ
KHUNG CHẮN LÁ MÍA SG270
Nông Cụ
GIÀN TRỒNG MÍA SP420
Nông Cụ
GIÀN TRỒNG SẮN CP100F
Nông Cụ
GIÀN GẮP MÍA SGB470
Nông Cụ
GIÀN TRỒNG MÍA SP920